Ondersteuning cultuurplan

...een paar handen extra...

U kunt mij benaderen als u advies of praktische hulp nodig hebt bij het maken van het cultuurplan. Als er een cultuurcoördinator op school aanwezig is kan ik hem/haar ondersteunen. Vaak schiet het cultuuronderwijs er in de volle schoolprogramma’s bij in. Bijvoorbeeld doordat de cultuurcoördinator niet voldoende aan zijn activiteiten toekomt. In dat geval kan tijdelijk een paar extra handen uitkomst bieden.

Voorbeeld - Inzet als externe cultuurcoördinator

Voor de ds. J. Beukelmanschool in Alblasserdam schreef ik een cultuurbeleidsplan dat een verlengde was van het schoolbeleidsplan. Het cultuuronderwijs wordt gebruikt om de algemene doelen van de school te halen. De school wil een hoofd-, hart- en handen-school worden. Daarnaast is er veel behoefte aan werkdrukvermindering voor de leerkrachten. Vanuit deze doelen is er een praktisch plan geschreven met haalbare doelen. Ik werk als externe cultuurcoördinator op deze school en doe dit samen met een leerkracht. Deze combinatie werkt fantastisch.

Voorbeeld - Tijdelijke ondersteuning interne cultuurcoördinator (icc’er)

Op de ds. J. Bogermanschool en ds. J. Polyanderschool in Dordrecht is een van de leerkrachten interne cultuurcoördinator. Hij begon aan de opleiding tot icc’er. Maar vanwege omstandigheden rond corona kwam het er niet van om het bijbehorende cultuurplan af te ronden. Op een warme zomerdag hebben we de puntjes op de ‘i’ gezet. Het mooie aan deze school is dat cultuureducatie volop wordt verweven met andere vakken. Het is zo vanzelfsprekend dat ze er zich niet eens van bewust waren. Door een dag samen te werken en te sparren kreeg de icc’er helder welk beleid voor deze school het beste is. Dat hebben we samengevat in drie woorden: ‘Ga zo door!’